22 412 39 23

Współpracownicy

IMG_1565-2Adwokat Michał Pinkas ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2012 – 2015 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zakończoną egzaminem adwokackim.

Adwokat Michał Pinkas związany jest z Kancelarią Adwokacką adwokata Jakuba Jabłońskiego od 2012 r., pod którego patronatem odbywał aplikację adwokacką. W czasie odbywania aplikacji adwokackiej zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z adwokatami z terytorium całej Polski.

Adwokat Michał Pinkas specjalizuje się w prawie karnym reprezentując Klientów Kancelarii w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu wykonawczym. Ponadto, posiada doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, w tym w reprezentacji Klientów w postępowaniach przedsądowym oraz w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnym.