22 436 30 80

Jakub Jabłoński

Adwokat Jakub Jabłoński jest doświadczonym procesualistą. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, a także rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa cywilnego zarówno na etapie przedsądowym jak również reprezentując Klientów przed sądami powszechnymi na terenie całej Polski.

Adwokat Jakub Jabłoński ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze małych i średnich przedsiębiorców.

przeczytaj więcej

Zakres usług

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

Ostatnio na blogu

23-11-2016

Upadłość konsumencka

Z przyjemnością informujemy, iż prawnikom Kancelarii udało się uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). Co to jest upadłość konsumencka? Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych...

26-02-2016

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Autocasco

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 8 lutego 2016 r. prawnikom Kancelarii udało się uzyskać pozytywny wynik w sporze przeciwko jednemu z największych towarzystw ubezpieczeń działających na terytorium Polski. Niniejsza sprawa dotyczyła powództwa o zapłatę odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych...

19-11-2015

Przyjęcie i odrzucenie spadku od dnia 18 października 2015 r.

W polskim prawie cywilnym przyjęto, iż spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że w momencie śmierci spadkodawcy, spadkobierca nabywa prawa do spadku z mocy samego prawa. Warto podkreślić, iż jest to pewnego rodzaju fikcja nabycia spadku przez spadkobiercę, ponieważ wskutek...

07-09-2015

Ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po dniu 29 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 k.r.o. sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o wysokości alimentów. W niniejszym opracowaniu zostanie poruszona kwestia ustalenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z...

przeczytaj więcej